კუთხოვანა

დასახელება ზომა სიგრძე 1მ კგ ფასი 1 მ შეკვეთა
კუთხოვანა 20x20x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 2.73 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 25x25x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 3.39 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 25x25x3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 3.14 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 30x30x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 3.08 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 30x30x3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 3.62 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 35x35x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 4.98 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 35x35x3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 40x40x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 5.21 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 40x40x3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 5.88 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 50x50x3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 5.99 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 50x50x4 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 8.08 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 50x50x5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 11.50 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 60x60x4 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 11.45 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 60x60x5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 12.05 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 63x63x5 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 12.46 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 70x70x4 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 11.85 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 70x70x5 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 14.79 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 80x80x6 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 19.34 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 80x80x7 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 24.41 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 100x100x6 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 100x100x7 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 30.64 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 100x100x10 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 46.20 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 60x60x6 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 13.30 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.

კალათა

კალათა ცარიელია

phone number