არმატურა

დასახელება ზომა სიგრძე 1მ კგ ფასი 1 მ შეკვეთა
არმატურა არმატურა 8მმ მმ 12.00 მ 0.42 კგ 0.85 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 10მმ მმ 12.00 მ 0.65 კგ 1.29 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 12მმ მმ 12.00 მ 0.90 კგ 1.77 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 14მმ მმ 12.00 მ 1.24 კგ 2.44 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 16მმ მმ 12.00 მ 1.60 კგ 3.14 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 18მმ მმ 12.00 მ 2.02 კგ 3.97 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 20მმ მმ 12.00 მ 2.50 კგ 4.91 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 22მმ მმ 12.00 მ 3.00 კგ 5.90 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 25მმ მმ 12.00 მ 3.90 კგ 7.66 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 28მმ მმ 12.00 მ 4.85 კგ 9.53 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 32მმ მმ 12.00 მ 6.32 კგ 12.42 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 8მმ (ქ ) მმ 12.00 მ 0.42 კგ 0.84 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 10მმ (ქ ) მმ 12.00 მ 0.65 კგ 1.28 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 12მმ (ქ ) მმ 12.00 მ 0.90 კგ 1.74 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 14მმ (ქ ) მმ 12.00 მ 1.24 კგ 2.40 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 16მმ (ქ ) მმ 6.00 მ 1.60 კგ 3.10 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 18მმ (ქ ) მმ 6.00 მ 2.02 კგ 3.92 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 20მმ (ქ ) მმ 6.00 მ 2.50 კგ 4.85 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 22მმ (ქ ) მმ 6.00 მ 3.00 კგ 5.82 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 25მმ (ქ ) მმ 6.00 მ 3.90 კგ 7.56 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 28მმ (ქ ) მმ 6.00 მ 4.85 კგ 9.40 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 32მმ (ქ ) მმ 6.00 მ 6.32 კგ 12.25 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.

კალათა

კალათა ცარიელია

phone number