მრგვალი მილი

დასახელება ზომა სიგრძე 1მ კგ ფასი 1 მ შეკვეთა
მილი Ду 15x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი Ду 20x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 5.26 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 21.3x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 3.46 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 21.3x2.6 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 5.27 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 25.0x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 4.32 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 26.9x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 4.66 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 32.0x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 4.88 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 32.0x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 38.0x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 38.0x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 42.4x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 5.96 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 42.4x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 48.0x1.8 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 48.0x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 48.0x2.3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 48.3x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 5.88 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 48.3x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 13.18 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 51.0x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 8.58 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 57.0x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 9.75 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 57.0x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 57.0x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 60.3x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 60.3x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 76.1x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 12.59 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 76.1x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 76.1x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 20.82 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 88.9x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 15.31 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 88.9x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 88.9x3.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 101.6x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 20.54 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 101.6x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 21.41 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 101.6x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 27.24 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 101.6x3.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 114.3x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 22.87 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 114.3x4.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 42.25 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 114.3x5.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 114.3x6.3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 127.0x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 36.80 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 127.0x4.0 მმ 12.00 მ 0.42 კგ 45.47 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
მილი 139.7x3.0 მმ 12.00 მ 0.65 კგ 34.88 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
მილი 139.7x4.0 მმ 12.00 მ 0.90 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
მილი 159.0x3.0 მმ 12.00 მ 1.24 კგ 45.83 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
მილი 159.0x4.0 მმ 12.00 მ 1.60 კგ 63.07 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
მილი 219.1x4.0 მმ 12.00 მ 2.02 კგ 79.73 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
მილი 219.1x5.0 მმ 12.00 მ 2.50 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
მილი 48.0*2.8 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 9.52 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 76.0x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 12.79 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 89x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 12.03 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 114x4.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 31.03 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.

კალათა

კალათა ცარიელია

phone number