პროდუქტები

დასახელება ზომა სიგრძე 1მ კგ ფასი 1 მ შეკვეთა
მილკვადრატი 80x120x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 27.79 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 80x120 x4.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 33.12 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 80x160x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 40.92 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 80x160x4.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 54.10 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 100x100x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 19.15 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 100x100x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 28.44 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 100x100x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 24.93 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 100x100x4.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 35.27 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 100x200x4.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 64.86 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 8.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 100x200x5.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 9.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 120x120x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 35.41 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 10.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 120x120x4.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 44.24 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 11.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 120x120x5.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 150x150x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 53.87 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 13.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 150x150x4.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 60.80 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 14.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 150x150x5.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 73.93 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 15.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 150x150x6.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 16.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 160x160x5.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 17.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 160x160x6.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 200x200x4.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 79.64 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 200x200x5.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 102.62 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი Ду 15x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი Ду 20x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 5.26 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 21.3x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 3.46 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 21.3x2.6 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 5.27 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 25.0x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 4.32 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 26.9x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 4.66 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 32.0x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 4.88 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 32.0x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 38.0x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 38.0x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 42.4x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 5.96 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 42.4x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 48.0x1.8 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 48.0x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 48.0x2.3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 48.3x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 5.88 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 48.3x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 13.18 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 51.0x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 8.58 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 57.0x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 9.75 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 57.0x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 57.0x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 60.3x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 60.3x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 76.1x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 12.59 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 76.1x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 76.1x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 20.82 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 88.9x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 15.31 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 88.9x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 88.9x3.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 101.6x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 20.54 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 101.6x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 21.41 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 101.6x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 27.24 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 101.6x3.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 114.3x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 22.87 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 114.3x4.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 42.25 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 114.3x5.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 114.3x6.3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 127.0x3.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 36.80 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 127.0x4.0 მმ 12.00 მ 0.42 კგ 45.47 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
მილი 139.7x3.0 მმ 12.00 მ 0.65 კგ 34.88 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
მილი 139.7x4.0 მმ 12.00 მ 0.90 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
მილი 159.0x3.0 მმ 12.00 მ 1.24 კგ 45.83 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
მილი 159.0x4.0 მმ 12.00 მ 1.60 კგ 63.07 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
მილი 219.1x4.0 მმ 12.00 მ 2.02 კგ 79.73 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
მილი 219.1x5.0 მმ 12.00 მ 2.50 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 8მმ მმ 12.00 მ 3.00 კგ 1.04 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 10მმ მმ 12.00 მ 3.90 კგ 1.59 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 12მმ მმ 12.00 მ 4.85 კგ 2.18 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 14მმ მმ 12.00 მ 6.32 კგ 3.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 16მმ მმ 12.00 მ 0.42 კგ 3.88 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 18მმ მმ 12.00 მ 0.65 კგ 4.89 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 20მმ მმ 12.00 მ 0.90 კგ 6.06 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 22მმ მმ 12.00 მ 1.24 კგ 7.27 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 25მმ მმ 12.00 მ 1.60 კგ 9.45 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 28მმ მმ 12.00 მ 2.02 კგ 11.75 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა არმატურა 32მმ მმ 12.00 მ 2.50 კგ 15.31 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 8მმ (ქ ) მმ 12.00 მ 3.00 კგ 1.04 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 10მმ (ქ ) მმ 12.00 მ 3.90 კგ 1.59 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 12მმ (ქ ) მმ 12.00 მ 4.85 კგ 2.13 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 14მმ (ქ ) მმ 12.00 მ 6.32 კგ 2.93 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 16მმ (ქ ) მმ 6.00 მ 7.70 კგ 3.78 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 18მმ (ქ ) მმ 6.00 მ 7.70 კგ 4.78 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 20მმ (ქ ) მმ 6.00 მ 7.70 კგ 5.91 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 22მმ (ქ ) მმ 6.00 მ 7.70 კგ 7.10 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 25მმ (ქ ) მმ 6.00 მ 7.70 კგ 9.23 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 28მმ (ქ ) მმ 6.00 მ 7.70 კგ 11.47 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
არმატურა (ქართული) არმატურა 32მმ (ქ ) მმ 6.00 მ 7.70 კგ 14.95 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 20x20x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 2.73 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 25x25x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 3.39 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 25x25x3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 3.14 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 30x30x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 3.08 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 30x30x3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 3.62 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 35x35x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 4.98 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 35x35x3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 40x40x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 5.21 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 40x40x3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 5.88 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 50x50x3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 5.99 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 50x50x4 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 8.08 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 50x50x5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 11.50 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.

კალათა

კალათა ცარიელია

phone number