პროდუქტები

დასახელება ზომა სიგრძე 1მ კგ ფასი 1 მ შეკვეთა
კუთხოვანა 60x60x4 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 11.45 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 60x60x5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 12.05 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 63x63x5 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 12.46 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 70x70x4 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 11.85 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 70x70x5 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 14.79 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 80x80x6 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 19.34 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 80x80x7 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 24.41 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 100x100x6 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 100x100x7 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 30.64 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 100x100x10 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 46.20 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
ორტესებრი კოჭი 80 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 15.60 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
ორტესებრი კოჭი 100 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 21.99 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
ორტესებრი კოჭი 120 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 27.16 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
ორტესებრი კოჭი 140 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 26.69 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
ორტესებრი კოჭი 160 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 45.39 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
ორტესებრი კოჭი 180 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 46.16 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
ორტესებრი კოჭი 200 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 65.24 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
ორტესებრი კოჭი 220 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 82.54 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
ორტესებრი კოჭი 240 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 97.32 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
შველერი 60 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 15.24 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
შველერი 80 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 14.91 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
შველერი 100 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 20.46 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
შველერი 120 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 25.94 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
შველერი 140 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 35.96 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
შველერი 160 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 39.78 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
შველერი 180 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 43.93 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
შველერი 200 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
შველერი 220 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
შველერი 240 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
შველერი 270 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
შველერი 300 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 89.60 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
ზოლოვანა 20*3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 1.68 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
ზოლოვანა 25*3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 2.23 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
ზოლოვანა 25*4 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 2.34 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
ზოლოვანა 30*3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 2.46 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
ზოლოვანა 40*3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 3.35 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
ზოლოვანა 40*4 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
ზოლოვანა 50*3 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 4.31 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 10x30x1.2 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 2.46 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილკვადრატი 100x150x4.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 42.70 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 7.00 -ის ჯერადი.
მილი 48.0*2.8 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 9.52 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 76.0x2.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 12.79 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 89x2.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 12.03 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მილი 114x4.0 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 31.03 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კუთხოვანა 60x60x6 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 13.30 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
ორტესებრი კოჭი 360 მმ 12.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
ზოლოვანა 50*4 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
ზოლოვანა 50*5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 6.13 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
ზოლოვანა 100*6 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კვადრატი 10x10 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 2.59 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კვადრატი 12x12 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 3.41 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
კვადრატი 14x14 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 4.72 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მრგვალი რკინა 12 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 3.22 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
მრგვალი რკინა 14 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 4.11 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
გლინულა 5.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.57 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 6.00 -ის ჯერადი.
გლინულა 6 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.63 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
გლინულა 6.5 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.77 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
გლინულა 8 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 1.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 12.00 -ის ჯერადი.
ფურცლოვანი ფოლადი 1.8x1000x2000 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 1.00 -ის ჯერადი.
ფურცლოვანი ფოლადი 1.8x1000x2200 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 1.00 -ის ჯერადი.
ფურცლოვანი ფოლადი 1.8x1000x2300 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 1.00 -ის ჯერადი.
ფურცლოვანი ფოლადი 1.8x1250x2500 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 235.40 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 1.00 -ის ჯერადი.
ფურცლოვანი ფოლადი 2.0x1000x2000 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 101.35 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 1.00 -ის ჯერადი.
ფურცლოვანი ფოლადი 2.0x1000x2200 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 116.05 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 1.00 -ის ჯერადი.
ფურცლოვანი ფოლადი 2.0x1000x2300 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 123.58 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 1.00 -ის ჯერადი.
ფურცლოვანი ფოლადი 2.0x1000x2500 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 137.97 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 1.00 -ის ჯერადი.
ფურცლოვანი ფოლადი 2.0x1250x2500 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 235.40 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 1.00 -ის ჯერადი.
ფურცლოვანი ფოლადი 2.8x1500x2500 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 1.00 -ის ჯერადი.
ფურცლოვანი ფოლადი 3.0x1250x2500 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 1.00 -ის ჯერადი.
ფურცლოვანი ფოლადი 5.0x1500x6000 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 1.00 -ის ჯერადი.
ფურცლოვანი ფოლადი 6.0x1500x6000 მმ 6.00 მ 7.70 კგ 0.00 ლ
არჩეული რაოდენობა უნდა იყოს 1.00 -ის ჯერადი.

კალათა

კალათა ცარიელია

phone number